Producent

Gwarancja

Zamienniki a gwarancja na drukarkę.
 
"Drukarka nie podlega naprawie, bo jej awarię spowodował alternatywny produkt, a to narusza jej gwarancję” – te słowa padają w serwisach producentów stosunkowo często. Szkoda tylko, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.
 
Co może zepsuć drukarkę? Mogłoby się wydawać, że wiele czynników. Jak się jednak okazuję, sprzęt najczęściej ulega awarii z tego samego powodu – alternatywnego materiału eksploatacyjnego. Tak przynajmniej twierdzą producenci drukarek.
– Taka jest przyjęta przez nich strategia. Serwisy gwarancyjne często nie chcą przyjmować drukarki, w której użyto materiałów innej firmy, tłumacząc przy tym, że to one były bezpośrednim powodem usterki –opowiada Anna Goleniowska, specjalista ds. serwisu produktu w Black Point. W ten sposób producent pozbywa się problemu i odpowiedzialności za własny produkt.
 
– To prowadzi do kuriozalnych przypadków, które wymagają czasem wyjątkowo bujnej wyobraźni. Bo jak inaczej mówić o sytuacji, w której do serwisu przychodzi osoba z drukarką zalaną kawą i słyszy, że przyczyną awarii jest… alternatywny atrament. Na nieszczęście dla użytkownika rozmowa w serwisie często zaczyna się od pytania o producenta tonera, czy atramentu i na nim się kończy – mówi Anna Goleniowska.
 
Z perspektywy przepisów i regulacji jest to niezgodne z prawem. Kartridż innego producenta nie narusza umowy gwarancyjnej sprzętu. Tak stanowią zalecenia Unii Europejskiej oraz polskie prawo (np. Dyrektywa Unijna nr 93/13 CCE z 5.04.1993 r.) – Przepisy są skonstruowane w prosty i klarowny sposób. Producenci nie mogą wprowadzać zapisów do gwarancji, które mówiłyby o tym, że używanie alternatywnych materiałów do druku powoduje jej utratę – wyjaśnia Goleniowska.
 
Jak się okazuje wybrani producenci alternatywy oferują nie tylko opłacalne i jakościowe materiały eksploatacyjne, lecz także serwis, gwarancje i obsługę klienta na wysokim poziomie.
Źródło: CHIP.PL
 
 
Warunki GWARANCJI produktów UNI-1
 
Producent udziela gwarancji na wszystkie produkty UNi-1.
Tonery , taśmy do drukarek igłowych oraz taśm TTR do faksów UNi-1 objęte są gwarancją      przez 24 miesiące od daty zakupu.
Tusze objęte są gwarancją przez 24 miesiące.
Użytkowanie produktów marki Uni-1 nie narusza gwarancji producentów urządzeń. W      przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez autoryzowany serwis iż bezpośrednią przyczyną      uszkodzenia drukarki jest zastosowanie produktów Uni-1, producent zobowiązuje się do      przeprowadzenia na własny koszt ekspertyzy potwierdzającej uszkodzenia oraz w przypadku      stwierdzenia uszkodzenia wynikającego z wadliwego funkcjonowania materiałów Uni-1      naprawy na własny koszt lub wymiany urządzenia na inne wolne od wad, o parametrach nie      gorszych niż obecnie użytkowane. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu rozpatrzenia      reklamacji nastąpi po weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis Polcan. 
 
Gwarancji nie podlegają:
uszkodzenia mechaniczne produktów,
produkty z zerwanymi naklejkami identyfikacyjnymi,
produkty zużyte

Warunki GWARANCJI produktów ASARTO
 
Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.
Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.
Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.
Możesz też skorzystać z opcji wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.
W tym celu skontaktuj się najpierw ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.
 
Wymianie nie podlega:
• produkt zużyty,
• produkt uszkodzony przez użytkownika,
• produkt noszący ślady ingerencji.
 
Producent nie bierze odpowiedzialności za:
• uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych;
• produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner).
 
Proces reklamacji odbywa się między klientem końcowym a dystrybutorem.

Warunki GWARANCJI produktów Tiom

Produkty marki Tiom objęte są 12-miesięczną gwarancją.
Stosowanie produktów Tiom nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.
Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunków przechowywania, opisanych na opakowaniu produktu.
Jeśli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, masz możliwość  wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży. W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą, a potem udaj się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu produktu Tiom. Po weryfikacji przez sprzedawcę, jeżeli produkt okaże się wadliwy, zostanie niezwłocznie  wymieniony na nowy i wolny od wad.
Wymianie nie podlega:
-produkt zużyty
-produkt uszkodzony przez użytkownika
-produkt noszący ślady ingerencji.

Producent nie bierze odpowiedzialności za:
 
uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych
produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner)
Proces reklamacji odbywa się między Klientem końcowym a dystrybutorem.
 
Warunki GWARANCJI produktów 

JetWorld -
gwarancja dożywotnia
Cartridge Web
- gwarancja dożywotnia
WOX - gwarancja dożywotnia

Na mocy treści Art. 558 Kodeksu Cywilnego, THI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów. Stosowanie naszych produktów nie wyłącza prawnej odpowiedzialności producentów drukarek za wadliwość urządzeń. Postanowienia umowne, wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, pomimo wadliwości urządzenia wynikającej z winy sprzedawcy, są sprzeczne z przepisami Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13/EWG z dnia 5.04.1993 r. Zgodnie z Art. 14 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej: Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja nie obejmuje
 
1. Produktów innych producentów
2. Produktów wyeksploatowanych:
– tonery zużyte w 60% i więcej,
– wkłady atramentowe zużyte w 50% i więcej.
3. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:
– naruszenie plomb gwarancyjnych,
– ingerencję osób nieuprawnionych,
– podejmowane próby napraw.
4. Produktów, których okres gwarancji minął.
 
Sposób dostarczenia reklamacji
1. Zgłoszenie reklamacyjne (protokół do pobrania na stronie) powinno zostać wypełnione wraz z podaniem faktury zakupu produktu oraz dołączone do przesyłki z reklamacjami.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać umieszczone w widocznym miejscu na kartonie zbiorczym zawierającym reklamacje.
3. Reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym nabywca przesyła lub dostarcza na własny koszt.
4. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym zabezpieczenie towaru w czasie transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Brak dołączonego protokołu reklamacyjnego może spowodować brak możliwości rozpa trzenia reklamacji i jej wstrzymanie do czasu dosłania brakującej dokumentacji.
6. W przypadku pytań o status reklamacji  w celu jej identyfikacji należy podać datę nadania przesyłki, numer listu przewozowego oraz spedycję. 
 
 

Ostatnio oglądane

Tonery.Poznan.Pl

Tel: 61 87 00 499 lub 509 29 29 43

ul. Hetmańska 27/2, 60-251 Poznań (Czynne: pn - pt 8:00-16:00)